ایـــران تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

✅ تخفیف نجومی تهاتر و تسویه فیش شهرداری شامل :


✅ فیش پروانه ساختمان ، بهره برداری ، توسعه بنا ،تجاری ، پایانکار، عدم خلاف، جریمه کمیسیون، سپرده ،علی الحساب


✅ از محل مطالبات پیمانکاری یا صلح ملک آماده


✅  پرداخت شما بصورت شرایطی و اقساط یا با ملک و ماشین


✅  تسویه با ما بعد از تایید تسویه فیش توسط شهرداری منطقه


✅  انجام قرارداد محضری


✅  در همه مناطق شهرداری مشهد و در تمام طول سال


✅ انجام صفر تا 120 درصد خدمات شهرداری و نظام مهندسی شامل :


✅ صدور و اخذ پروانه ، پایانکار ، تجاری

✅ استحکام بنا

✅ طراحی نظارت اجرا 

✅ امضای مهندسین

✅ مجری ذیصلاح

✅ سبک سازی و طراحی بهینه سازه

✅ اخذ تائیدیه نظام مهندسی و انجام محاسبات ساختمان

و ...

✅ انتقال سند و امور ثبتی

✅ در همه مناطق شهرداری مشهد


✅ ما مدعی و متعهد به ارائه خدمات با کیفیت و با سرعت هستیم


خادم

اطلاعات آگهی