ایـــران تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

محصولات شرکت آسان سیستم مبنا

دانلود رایگان - حجم کم - نصب آسان - بدون قفل سخت افزاری - یک ماه رایگان (نسخه اصلی بدون محدودیت)**نرم افزار حسابداری آسان**


مديريت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت محصولات در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و محصولات) به همراه درج سریال و بارکد

ثبت فاکتور خرید و فروش و پیش فاکتور و چاپ آن در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

ثبت فاکتور برگشت از خرید و برگشت از فروش

ثبت سریع فاکتور فروش با استفاده از بارکد خوان

قابلیت امکان چاپ فاکتور رسمی

مدیریت اموال و دارایی های ثابت

قابلیت ورود از اکسل اشخاص، اموال و کالاها

مديريت صندوق و حساب ها

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد، سرمایه و برداشت

مدیریت بدهکاران و بستانکاران

ثبت چک های دریافتی و پرداختی و تعیین وضعیت چک

تنظیمات نحوه چاپ فاکتور و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارش بهای کالاها با استفاده از الگوریتم های میانگین وزنی، FIFO و LIFO

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص، معین حساب ها، دفتر روزنامه و دفتر کل

گزارشات ترازنامه و تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليکآدرس: تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان شهریار، میدان ارغوان، پلاک 16، طبقه دوم

شماره های تماس:**نرم افزار انبارداری آسان**


مديريت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت محصولات در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و محصولات) به همراه درج سریال و بارکد

ثبت انبارها و مدیریت کالاهای موجود در هر انبار

ثبت رسید ورود و خروج کالا و چاپ آن در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

ثبت انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر

ثبت حواله برگشت از ورود و برگشت از خروج

قابلیت ورود از اکسل اشخاص و کالاها

تنظیمات نحوه چاپ رسید و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک
**نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان**


مديريت اشخاص و گروه اشخاص

مديريت ليست حقوق و مزايا (حقوق پايه، حق مسکن، بن نقدی، پاداش و ...) و کسورات برای هر کارمند

امکان بارگذاری لیست حقوق و دستمزد بصورت اتوماتیک

تنظيمات اضافه کار، کسر کار، حق ماموريت، مرخصی سالانه، روز تعطیل و غیبت برای هر کارمند

تنظيمات ماليات و حق بيمه بر اساس قانون کار و امکان بارگذاری اتوماتیک

مديريت ليست شیفت های کاری

ثبت ورود و خروج روزانه کارکنان با تاریخ و ساعت سیستم و دستی

مديريت و تخصیص وام به کارمندان

صادر کردن فيش حقوقی ماهانه برای هر کارمند

تهیه فایل حواله گروهی بانک ها

تنظیمات نحوه چاپ فیش حقوقی و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک
**نرم افزار صندوق وام آسان**


مديريت اشخاص و گروه اشخاص

تعریف انواع وام ها با مشخصات کارمزد، تعداد اقساط، جریمه دیرکرد روزانه و ...

مديريت صندوق و حساب ها

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد، سرمایه و برداشت

مدیریت و تخصیص وام به اشخاص و صدور دفترچه اقساط

مدیریت اقساط ماهانه و پرداخت اقساط

تنظیمات نحوه چاپ گزارشات و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص، معین حساب ها، دفتر روزنامه و دفتر کل

گزارشات ترازنامه و تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک
**نرم افزار باشگاه ورزشی آسان**


مديريت اعضاء و مربیان

چاپ کارت عضویت به صورت فارسی و انگلیسی

تعریف رشته های ورزشی

ثبت سانس های مختلف

ثبت ورود و خروج اعضاء

ثبت عضو در سانس های مختلف با تعیین مربی

ثبت برگزاری کلاس برای سانس های مختلف و تعیین اعضاء حاضر

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، اسناد انتقالی و مدیریت حساب ها

ثبت خدمات و انواع خدمات (مانند حق عضویت، بیمه، اجاره کمد و ...)

تنظیمات نحوه چاپ فاکتور و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک
**نرم افزار باشگاه بازی آسان**


مديريت اشخاص با قابلیت ثبت حساب قبلی شخص

مدیریت انواع بازی ها با تعیین نحوه محاسبه (زمان یا تعداد)، حداقل زمان بازی، تعداد نفرات، قیمت (در


ساعات خاص و روزهای تعطیل)

تعریف میزهای بازی

تعریف کالاها و خدمات

امکان اختصاص چند میز بازی به یک شخص

امکان تعیین زمان اتمام بازی و صدای هشدار اتمام بازی

محاسبه، ثبت و چاپ فاکتور بر اساس بازی های انجام شده به همراه کالاها و خدمات مورد استفاده

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد و مدیریت حساب ها

قابلیت ورود از اکسل اشخاص، کالاها و خدمات

تنظیمات نحوه چاپ فاکتور و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک

**نرم افزار مدیریت سهام بورس آسان **


مديريت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت سهام ها در سه سطح (گروه، زیر گروه و نماد) به همراه بارگذاری اطلاعات جدید سهام ها

ثبت خرید و فروش و چاپ در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

ثبت واریز ها و برداشت ها و مدیریت کارگزاری ها

ثبت درآمد های متفرقه

بارگذاری قیمت های نماد بصورت اتوماتیک

محاسبه جمع ارزش سهام، جمع مبلغ خرید، جمع مبلغ فروش، جمع سود و زیان، جمع واریزها، جمع


برداشت ها، جمع درآمدهای متفرقه، جمع مانده کارگزاری، دارائی کل

تنظیمات نحوه چاپ گزارشات و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک

**نرم افزار شارژ مجتمع آسان**


مديريت اشخاص

مدیریت واحدهای مجتمع

تعریف انواع هزینه ها و درآمدها با تعیین واحدهای مشمول، نحوه تقسیم و ...

محاسبه شارژ ماهانه و صدور صورتحساب به ساکنین و مالکین

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد و مدیریت حساب ها

ثبت جریمه و پاداش برای واحد و شخص

تنظیمات نحوه چاپ گزارشات و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک
سایر محصولات:


نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان


نرم افزار فاکتور آسان


نرم افزار مدیریت چک آسان


نرم افزار حساب و کتاب آسان


نرم افزار حقوق و مزایای آسان


نرم افزار حضور و غیاب آسان


نرم افزار نوبت دهی آسان


نرم افزار ثبت سفارش آسان


آدرس: تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان شهریار، میدان ارغوان، پلاک 16، طبقه دوم

شماره های تماس:

اطلاعات آگهی

×