ایـــران تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

تور جزیره فی فی به صورت ترکیبی با جزیره پوکت و یا سواحل کرابی ارائه می شود.

مدت سفر در تورهای فی فی و دیگر تورهای ترکیبی تایلند بین 8 الی 15 روز می باشد که بصورت زیر برگزار می شوند.

قیمت = تومان

اگر تورهای دیگر فی فی مد نظرتون هستش به لیست پائین مراجعه کنید

تور فی فی + پوکت به مدت 8 روز = 9500 تومان

تور فی فی + پوکت به مدت 10 روز = 10500 تومان

تور فی فی + پوکت به مدت 15 روز = 12 میلیون تومان

تور فی فی + کرابی به مدت 8 روزه = 9500 تومان

تور فی فی + کرابی به مدت 10 روزه = 10500 تومان

تور فی فی + کرابی به مدت 15 روزه = 12 میلیون تومان

تور پوکت + تور ساموئی + تور هواهین + تور کانچانابوری + تور بانکوک به مدت 15 روز = 13 میلیون تومان

تور جزیره جانگ+ تور پاتایا+ تور هواهین+ تور کانچانابوری+ تور بانکوک به مدت 15 روز = 11 میلیون تومان

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود.

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

اطلاعات آگهی

×