ایـــران تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

جک پمپ هیدرولیک انرپک

 جک پمپ هیدرولیک پاورتیم

 ابزار آلات پنوماتیک 

 جک

 پمپ

 شلنگ هیدرولیک

 کوپلینگ هیدرولیک 

 فلنج بازکون 

 فولی کش

 و شلنگ هیدرولیک انرپک و پاورتیم آمریکا جک ۵ تن تا ۲۰۰ تن شلنگ هیدرولیک ۷۰۰ بار پمپ هیدرولیک برقی و دستی ۷۰۰ بار فولی کش کامل هیدرولیک آچار هیدرولیک بکس بادی اینگرسورلند

 تعمیر و راه اندازی ابزار الات هیدرولیک و پنوماتیک

اطلاعات آگهی

×