ایـــران تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

افرادی که در مراکز درمانی شاغل هستند مطمئنا با سفتی باکس یا سیفتی باکس آشنا هستند ولی افراد بسیار زیادی هستند که نمی دانند سفتی باکس چیست؟ سیفتی باکس جعبه ای از جنس pp medical grade است . سفتی باکس بیمارستان به صورت اکستروژن تولید می کند و در تولید آن تمام استانداردهای لازم رعایت شده است. بهداد طب ایمن ماهان (BTEM) سیفتی باکس مقوایی تولید می کند این محصول به نام سفتی باکس کاغذی شناخته می شود ولی سیفتی باکس مقوایی با سفتی باکس کاغذی متفاوت است . سفتی باکس کاردبرد قابل اتو کلاو است یعنی آلایندگی ایجاد نمی کند و غیر سمی است . سیفتی باکس کاغذی مانع از آسیب دیدن کارکنان مراکز درمانی می شود زیرا سیفتی باکس بیمارستان برای نگهداری پسماندهای تیز استفاده می شود . دامپزشکی ها و آرایشگاه ها و آزمایشگاه ها هم می توانند از سیفتی باکس کاردبرد استفاده کنند . برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه سفتی باکس چیست؟ ( سیفتی باکس چیست؟) می توانید به وب سایت بهداد طب ایمن ماهان (BTEM) مراجعه کنید.

.

اطلاعات آگهی

×